80729 80875
96558 96732
5788$
 

TELEFON KABLOLARI - DAHİLİ TİP KABLOLAR